Къмплийт Дайнамикс - Поддръжка

Къде са запазени моите файлове със Случаи?

Файловете със Случаи са запазени на Вашия компютърен хард диск.

Никаква информация за вашите пациенти не се запазва в интернет.

Всички случаи са записани в един файл, с име cases.rep.
Този файл е кодиран, така че никаква информация от него не може да бъде прочетена от други хора.
Ако искате да копирате този файл от един компютър на друг, убедете се, че Къмплийт Дайнамикс не е пусната на Вашия компютър, на който искате да го копирате.

При Apple macOS, този файл е запазен в папка под Вашата лична папка с име Library/Application Support/CompleteDynamics.

При Windows, файлът се намира в папка C:\Users\YOUR-NAME\AppData\Local\MorvanHills\CompleteDynamics, където в YOUR-NAME трябва да е въведено името на потребителя на компютъра.

Ако не можете да намерите папка AppData, това вероятно е защото тя е така наречената скрита папка.
За да бъдат показане тези скрити папки, трябва да промените настройките в Control panel, през опция Folder options.

При Linux, файлът е запазен в папка под Вашата персонална папка с име .local/share/data/MorvanHills/CompleteDynamics.

Архивиране

В папка CompleteDynamics има папка наречена backups.
Веднъж на ден Къмплийт Дайнамикс създава архив на Вашия файл cases.rep в тази папка.
Архивите се пазят по един за ден за 30 дни и по 1 за месец за последната година.

Понякога Повреда в Microsoft Windows или abnormal Microsoft Windows shutdown, може да остави повреден файла cases.rep. Когато стартирате Къмплийт Дайнамикс може да Ви даде следното съобщение за грешка "Не може да бъде отворена базата данни".
Ако искате да ползвате отново един от архивите, копирайте го папка CompleteDynamics и променете името му на cases.rep. (Но първо преименувайте стария файл cases.rep.) След това рестартирайте Къмплийт Дайнамикс.